Herontwikeling Kleverberg Erlecom

ERLECOM – Voormalige manage Kleverbergh wordt duurzaam landgoed De vereniging Leven met het Land gaat de voormalige manege Kleverbergh in Erlecom ontwikkelen tot een duurzaam landgoed. Op het landgoed komen 21 ecologische woningen, biologische landbouw en natuurontwikkeling. Leven met het Land en de gemeente Berg en Dal ondertekenden op 24 juni 2024 een overeenkomst die deze ontwikkeling mogelijk maakt. In de overeenkomst staat onder andere hoe en wanneer de plannen worden uitgevoerd. Van manegeterrein naar landgoed Het terrein is verouderd en staat al langere tijd grotendeels leeg. De herontwikkeling van het terrein levert 21 ecologische nieuwbouwwoningen op. Dit betekent bijvoorbeeld dat de woningen van natuurlijke en circulaire materialen worden gebouwd. Ook dragen de bewoners gezamenlijk zorg voor het landgoed waarop ruimte is voor biologische landbouw, bedrijvigheid, kleinschalige horeca en bijvoorbeeld een atelier. Met voedselgaard Het Kleverland wordt het voedsel dat geteeld wordt op het landgoed lokaal aangeboden. De Kleverbergh wordt ontwikkeld door een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een CPO is een vereniging waarbij particulieren een landgoed zelfstandig realiseren en beheren. De CPO vereniging Leven met het Land doet dit in samenwerking met Ark Rewilding, een organisatie die zich inzet voor natuurbescherming en -beheer. Cultuurhistorische waarde Op de Kleverbergh staan gebouwen die een cultuurhistorische waarde hebben, zoals de haaghut en de locomotievenloods. Bij de ontwikkeling van het terrein wordt onderzocht hoe deze gebouwen een functie kunnen krijgen op het landgoed. Wethouder Alex ten Westeneind: “De herontwikkeling van de Kleverbergh levert maatschappelijke en ecologische meerwaarde op voor Erlecom en voor onze gemeente. Er komen nieuwe woningen en er is ruimte voor duurzame bedrijvigheid en activiteiten. Er wordt verbinding gezocht met het bestaande dorp, bijvoorbeeld via de voedselgaard, maar er is ook een hoge mate van gemeenschapszin en verbinding tussen de bewoners van het landgoed. Zo beheren inwoners samen het landgoed en organiseren ze voorzieningen samen. Al met al komt er in Erlecom een leefbaar en toekomstbestendig nieuw wijkje bij. Het college van B&W kan dit soort vernieuwende initiatieven alleen maar toejuichen.’’ Bestemmingsplan ‘Landgoed De Kleverbergh’ De Kleverbergh heeft momenteel een sportbestemming. Om de herontwikkeling van de Kleverbergh mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op 4 juli 2024 behandelt de gemeenteraad (onder voorbehoud) het bestemmingsplan. ====================================================================

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *