UITSTEL WERKZAAMHEDEN RENER VAN OOIPLEIN IN OOIJ

OOIJ Samen met inwoners is de gemeente al een tijd bezig met plannen om het Reiner van Ooiplein opnieuw in te richten. Een werkgroep met inwoners van Ooij heeft veel tijd geïnvesteerd in dit project. Er lag al een definitief ontwerp dat besproken was met het dorp en direct aanwonenden. De werkzaamheden zouden dit voorjaar starten. Helaas kan dit niet doorgaan. De herinrichting van het plein hangt nauw samen met het dempen van het Eendengat. En voor dat laatste hebben we onverwacht geen toestemming gekregen van het Waterschap Rivierenland.

Voor de duidelijkheid willen we hier benoemen dat de afstemming met het waterschap bij de gemeente ligt en niet bij de werkgroepleden.

Extra onderzoek, geen garantie     

Het waterschap wil dat we de gevolgen van het dempen van het Eendengat meer inzichtelijk maken. We moeten 100% zeker weten dat het dempen in de toekomst geen waterproblemen geeft. Het onderzoek dat we hiervoor moeten doen kost maximaal een jaar omdat we moeten kijken naar verschillende weertypen door het jaar heen. 

We moeten ook kijken wat de gevolgen zijn van het afkoppelen van omliggende straten voor de waterberging in het Eendengat. Verder moeten we nog ook een partij zoeken die het onderzoek uitvoert.

Hopelijk komt uit het onderzoek dat we door kunnen. Maar de uitkomst van het onderzoek kan ook negatief zijn. Dan kunnen we de plannen niet uitvoeren zoals we ze bedacht hebben.

Waarom hebben we dit onderzoek niet eerder uitgevoerd?

We hebben het onderzoek niet eerder gedaan omdat we dachten dat we het waterschap alle informatie hadden gegeven voor het aanvragen van de watervergunning. Dit bleek niet het geval. Het waterschap heeft onze vergunningsaanvraag daarom afgewezen. 

Kunnen we een deel van de werkzaamheden alvast uitvoeren?

We kunnen helaas niet alvast een deel van de werkzaamheden uitvoeren. We kunnen het Reiner van Ooiplein alleen opnieuw inrichten als er op een andere plek ruimte vrij komt. Bijvoorbeeld voor een tent tijdens de kermis. Het is de bedoeling dat het Reiner van Ooiplein groener wordt. Dan is er geen ruimte meer voor een tent. 

Hoe gaat het nu verder?

We voeren het onderzoek uit dat nodig is voor de vergunningsaanvraag. Hopelijk komt uit dit onderzoek dat we verder kunnen. Is dit niet het geval? Dan kunnen we de plannen zoals bedacht niet uitvoeren. Daarom kijken we nu alvast naar alternatieven. Dit doen we samen met de werkgroepleden. Mocht er nieuws zijn dan delen we dat weer met alle inwoners. 

Hoe zag het ontwerp eruit?

(externe link) U kunt dit online bekijken via de volgende link: https://samenbergendal.nl/nl-NL/projects/het-nieuwe-ontwerp-voor-het-reiner-van-ooiplein-heb-je-hier-nog-vragen-over. Bron/foto’s: Gem Berg en Dal. =================================

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *