Onthulling nieuw verkeersbord Erlecom. Afdrukken
woensdag 29 september 2021 22:43

ERLECOM Al jaren geldt er in het dorp Erlecom binnen de bebouwde kom op de Erlecomseweg een maximum van 30 km, ondanks dit ervaren de bewoners nog steeds overlast van trillingen en te hard rijden, wat ook voor de spelende kinderen een onveilige situatie is. Daarom heeft wethouder Sylvia Fleuren woensdag 29 september samen met Merit Lindeman het door haar ontworpen nieuwe verkeersbord met haar naam erop onthult. De wethouder nam van de kinderen een lijst met handtekeningen in ontvangst, zij vertelde dat er geld in de begroting was opgenomen voor grote verkeersmaatregelen met voor de veiligheid o.a. de hoognodige trottoirs, ze deed dan ook een beroep op de aanwezige raadsleden die het plan nog moeten goedkeuren. Dan zou er in 2023 met de reconstructie een aanvang worden gemaakt. Een bericht dat door bewoonster Anke Wijsmuller van de Verkeerscommissie Erlecom met blijdschap werd ontvangen. Ondanks de al eerder genomen verkeersmaatregelen van drempels en versmallingen blijft de weg er uitzien als buiten de bebouwde kom volgens verkeersconsulent Arjen Zijlstra van Veilig Verkeer Nederland. Om de automobilisten er toch nog extra op te wijzen hangt er een spandoek met de tekst ‘Wij houden niet van Scheuren’ in het dorp. Kinderen mochten nog met de lasergun van wijkagent Piete Koolhout snelheid controleren. Foto’s: © Bert Roodbeen. Kijk HIER of op FB


 

.