Senioren vieren carnaval in De Sprong Ooij. Afdrukken
zondag 23 februari 2020 08:31

OOIJ Vrijdagmiddag 21 februari werd in het dorpshuis voor de eerste keer sinds lange tijd in samenwerking met Carnavalsvereniging ''De Deurzakkers'' Stichting ''De Sprong'' en de KBO - Katholieke Belangen Organisatie 50+- een senioren carnavalsmiddag georganiseerd, rond de 50 senioren hebben in aanwezigheid van prinses Rita, senaat en raad van Elf met muziek van DJ Hank de Driver er een gezellige middag van gemaakt. Voor de drie leukste c.q. mooiste verklede carnavalsenior waren er prijzen beschikbaar.Die gingen naar duo Marietje van de Brink e n Coos Delsink 3d prijs. Annie Janssen (2e prijs) en Ton Leurs. 1e prijs. Foto’s: © Bert Roodbeen. Kijk HIER of op FB.