Zoeken


KBO Beek bestuur verliest “Olie vrouwtje” in 2019 PDF Afdrukken E-mailadres
zondag 18 maart 2018 08:00

BEEK -  De jaarvergadering  vrijdag 9 maart jl. van de KBO Beek in de KNA zaal van het Kulturhus in Beek, was goed bezocht, ondanks de afmelding van vele zieken, bij deze, van harte beterschap. De voorzitter verwelkomde de leden en opende de vergadering,  waarna de ingekomen stukken en uitgaande  post werden behandeld. Er werd stilgestaan en een minuut stilte gehouden voor de overledenen van onze vereniging en naasten. Foto’s: © René Hendriks.

De notulen, opgesteld door onze secretaris Ria, werden goedgekeurd, waarna zij een zeer goed jaarverslag voorlas, wederom en jaar waarin veel werd ondernomen en de belangstelling bij onze activiteiten meer dan goed was. Penningmeester, Magda, had alle cijfertjes weer juist behandeld en was gekomen tot een bijzonder jaar wat betreft het  beleid,  er is veel gerealiseerd en alles binnen de begroting gehouden, waarvoor zij veel lof kreeg van de voorzitter en leden..

De kascommissie was zeer tevreden over de stukken Het lidmaatschapschap, en contributie van de sportgroepen worden ook in 2019 niet verhoogd, wat ook een applaus op leverde.

Herman, de nestor van het bestuur, nam na 20 jaar bestuurswerk afscheid. Hij stopt als hoofdbode, blijft wel actief bij het koersbal en de soos. Herman werd door de voorzitter bedankt voor zijn tomeloze inzet en kreeg een muziekbon. De nieuwe bode coördinator werd Hans Schapendonk en is bepaald geen onbekende, Hans is al jaren actief als bode .

Onze penningmeester gaf aan het na tien jaar lidmaatschap en negen jaar als penningmeester welletjes te vinden, zij wilde nog een jaartje blijven om de nieuwe penningmeester Gerard Arts, die onmiddellijk interesse toonde, waarvoor hartelijk dank, in te werken.

De voorzitter was enorm verheugd dat de penningmeester had besloten nog een jaartje mee te blijven doen, samen hebben zij de laatste jaren veel geregeld en voor elkaar gekregen. Er moet dus op zoek worden gegaan naar actieve personen die de activiteiten mede gaat organiseren. Na dat de leden bij waren gekomen, van deze mededelingen, werd er door onze activiteitenclubs een woordje gedaan en beëindigde de rondvraag deze jaarvergadering.

U nog even vertelen dat er ook een ledenadministrateur, Gerard, zitting heeft in het bestuur van de KBO Beek. Ter afsluiting werd er een drankje aangeboden en werd er nagepraat.

Op foto bestuur KBO Beek, vlnr. Gerard van de Pluijm, ledenadministratie, Ria Hoogenkamp, secretaris, Gerard Arts, tweede penningmeester, Magda de Bruijn, penningmeester, Gérard Tesser, voorzitter.

 

Flits

Omroep Berg en Dal

LIVE

 


 
Internet hosting

 


 
Ook op FB


 
Verzorging 4 - Daagselopers

De 102e editie van de 4-Daagse is van dinsdag 17 juli t/m vrijdag 20 juli 2018Ook dit jaar is he t mogelijk om zich tijdens de 4-Daagse van Nijmegen te laten verzorgen

Lees meer...
 
Vakantieperiode Beweegtuin Millingen

MILLINGEN a/d RIJN - Van 7 juli tot 19 augustus 2018, de vakantieperiode voor regio Zuid, zijn er op woensdagmiddag en donderdagochtend geen begeleide activiteiten voor senioren in de Beweegtuin.We starten weer op woensdag 22 augustus om 14.30 uur en donderdag 23 augustus om 10.00 uur. Dan staan de enthousiaste coaches weer klaar om samen fijn te bewegen in de buitenlucht.

Wij wensen iedereen een fijne zomer!


 

 
Extra budget voor bestrijding overlast. Toename meldingen over ratten en eikenprocessierups

Omdat de overlast door de eikenprocessierupsen en ratten toeneemt maakt het college extra budget vrij om de overlast te verminderen. In de Voorjaarsnota is €10.000,- budget opgenomen voor het bestrijden van ratten. Voor het bestrijden van de eikenprocessierups wordt nu €10.000,- beschikbaar gesteld...

Eikenprocessierups..

Lees meer...
 
Dierenambulance Nijmegen e.o. collecteert in gemeente Berg en Dal

GEMEENTE BERG en DAL -Van 2 tot en met 7 juli wordt er gecollecteerd in de gemeente Berg en Dal. 
De Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN) helpt individuele dieren in nood. Zo’n 100 vrijwilligers staan

Lees meer...